Realia AB

Realia säljer fastighet i Solna med reavinst

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 15:53 CET

Realia har idag avyttrat fastigheten Stenbrottet 1 i Solna omfattande 2 130 kvm till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 22, 2 Mkr vilket ger en reavinst på 15,4 Mkr. Försäljningen motsvarar en direktavkastning på cirka 3,3 %.

Försäljningen är ett led i Realias strategi att genom avyttring av mindre fastigheter effektivisera fastighetsförvaltningen och koncentrera fastighetsbeståndet.

Stockholm den 12 december 2003
Realia AB (publ)
Thomas Hopkins
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta Thomas Hopkins, verkställande direktör
08- 441 12 01 eller Ingegerd Eliasson, finanschef 08-441 12 03.

Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med huvudsaklig del av verksamheten i Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet omfattar 327 fastigheter med en sammanlagd area om cirka 1,2 miljoner kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 130 anställda.