Realia AB

Realia säljer fastigheter i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 16:13 CEST

Realia har idag träffat avtal om försäljning av sina fastigheter i Fittja i
Botkyrka kommun med 780 lägenheter och en totalyta på 60 000 kvm till Acta Kapitalförvaltning för 319 miljoner kronor. Affären medför en realisationsvinst
på 150 miljoner kronor och ett likviditetstillskott på 154 miljoner kronor.

Fastigheterna som säljs är Forbonden 1-3 i Botkyrka kommun och de har ägts av Realia sedan 1998. Av den totala ytan på 60 000 kvm är 57 000 kvm bostäder. Totalt har området idag en vakansnivå på cirka 1 procent.

Försäljningen är i enlighet med Realias strategi att renodla fastighetsbeståndet och fokusera på fastigheter med högre avkastning och utvecklingspotential. Realia sålde tidigare i år sina bostadsfastigheter i Södertälje till samma köpare.

Köparen Acta Kapitalförvaltning är ett oberoende nordiskt kapitalförvaltningsbolag med verksamhet i Sverige och Norge. Bolaget förvaltar ett kapital om cirka 22 miljarder kronor. Fastigheter utgör cirka en fjärdedel av Acta Kapitalförvaltnings verksamhet. Under det senaste året har bolaget köpt hyres- och näringsfastigheter i Sverige för cirka 6 miljarder kronor.

CBRE har förmedlat affären.

– Det känns mycket bra att återigen kunna göra en affär med Acta. Det här kommer att bli en bra lösning för våra hyresgäster samtidigt som det ger Realia resurser att gå vidare med andra projekt säger Thomas Hopkins.

Stockholm den 5 oktober 2004
Realia AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Thomas Hopkins, verkställande direktör, 070-461 12 01
Björn Möller, Vice VD Acta Kapitalförvaltning, 073-438 68 06

Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med huvudsaklig del av verksamheten i Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet omfattar 300 fastigheter med en sammanlagd area om
1 miljon kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 120 anställda.