Realia AB

Realia säljer Ronna i Södertälje

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 16:32 CEST

Realia säljer bostadsområdet Ronna i Södertälje med 1 150 lägenheter och en totalyta på 90 000 kvm till Acta Kapitalförvaltning för 624 miljoner kronor. Affären medför en realisationsvinst på 158 miljoner kronor.

Det sålda området Ronna består av fem fastigheter två km nordväst om Södertälje centrum, varav tre om 30 000 kvm har funnits i Realia sedan 1995 och två fastigheter om 60 000 kvm förvärvades i slutet av 2002. Området har en mycket låg vakansnivå (0,8 %) och Realia anser att området till stor del är färdigutvecklat. Försäljningen är därför ett logiskt steg i Realias strategi att renodla fastighetsbeståndet och fokusera på fastigheter med högre avkastning och utvecklingspotential.

Köparen Acta Kapitalförvaltning är ett oberoende nordiskt kapitalförvaltningsbolag med verksamhet i Norge och Sverige. Bolaget förvaltar ett kapital om ca 20 miljarder kronor.
Fastigheter utgör ca en femtedel av Acta Kapitalförvaltnings verksamhet. Under det senaste året har bolaget köpt hyres- och näringsfastigheter i Sverige för 5,5 miljarder.
– Vi är väldigt nöjda med köparen som är en aktör med ett långsiktigt ägarperspektiv. Vi är övertygade om att det här kommer att bli en bra lösning för våra hyresgäster, våra anställda och övriga samarbetspartners, säger Thomas Hopkins.


Stockholm den 20 juli 2004


Realia AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Thomas Hopkins, verkställande direktör, 070-461 12 01
Björn Möller, Vice VD Acta Kapitalförvaltning, 073-438 68 06Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med huvudsaklig del av verksamheten i Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet omfattar 327 fastigheter med en sammanlagd area om cirka 1,2 miljoner kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har cirka 120 anställda.