Realia AB

Realias bokförda uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag bekräftas

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:23 CEST

I december 2003 beslutade Skatteverket vid en omprövning att inte medge yrkade underskottsavdrag i taxeringen 2002. Skatteverket godkände endast underskottsavdrag om 232 miljoner kronor.

Efter att Realia begärt omprövning har Skatteverket fastställt underskottet i taxeringen 2002 till 810 miljoner kronor.

Till följd av Welkins Intressenter AB:s förvärv av majoriteten av aktierna i Realia AB 2003 kommer underskottsavdragen sannolikt att begränsas. Realia bedömer dock att den uppskjutna skattefordran avseende underskottsavdrag som bokförts inte kommer att påverkas.


Norrköping den 7 oktober 2004

Realia AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Thomas Hopkins, verkställande direktör, 070-461 12 01
Erik Turai, ekonomichef, 08-556 479 51

Realia AB (publ) är ett fastighetsbolag med huvudsaklig del av verksamheten i Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet omfattar 300 fastigheter med en sammanlagd area om
1 miljon kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Bolaget är noterat på NGM (Nordic Growth Market) och har 120 anställda.