SIF

Reallöneökningar och ökad jämställdhet Sifkrav inför avtalsrörelsen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 13:09 CEST

Beslut i Sifs förbundsfullmäktige i dag:

Säkerställ reallöneökningar, individuella löneökningar och höjd lägstlön
för Sifs medlemmar.
Ta bort de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Förstärk det lokala fackliga inflytandet, bl a genom partsgemensam
statistik.
Ge kvinnor och män lika utvecklingsmöjligheter i arbetslivet och alla
anställda en kvalitativt säkerställd företagshälsovård.
Garantera fortsatt arbetstidsförkortning.

Detta är Sifs huvudinriktning inför avtalsrörelsen nästa år. Det
beslutade Sifs förbundsfullmäktige vid sitt möte på Djurö i dag.

- Vi har fått ett mycket tydligt besked från Sifs medlemmar om vilka
frågor förbundet bör satsa på i avtalsrörelsen i det rådslag som
genomfördes i våras. Den inriktning som förbundsfullmäktige har fattat
beslut om i dag i enighet har därför en solid förankring, säger Sifs
förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

- Vi vill nu fullfölja den modell som utvecklats i och med
Industriavtalet av ansvarsfull lönebildning och säkrade
reallöneökningar, säger Mari-Ann Krantz.

I Sifs förbundsfullmäktige ingår ombud valda av samtliga avdelningar
samt förbundsstyrelse och revisorer. Flertalet ombud är ledamöter av
förbundets branschdelegationer, som under hösten kommer att arbeta
vidare med branschspecifika krav för Sifs 47 avtalsområden.

Före julhelgen överlämnar Sif avtalskraven till respektive motpart.

Presskontakt:
Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68,
070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se,
Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68,
mikael.lundstrom@sif.se,
Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72
32,laila.edholm@sif.se
Pressjour tel: 08-508 972 02