Försäkringskassan

Realt höjda allmänna pensioner också 2006

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:28 CEST

Bilaga: Utvecklingen av tilläggspensioner och inkomstpensioner 2002-2006 [pdf 17 kB]
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2005/pm44_05/dokument/pm44_05_bilaga.pdf

Inkomstpensioner och tilläggspensioner ökar med 1,1 procent nästa år. För en pensionär med 10 000 kronor i månaden blir höjningen cirka 110 kronor i månaden. Garantipensionerna höjs med 0,8 procent.

Inkomstindex är ett mått för genomsnittsinkomsten i Sverige. Det fastställs av regeringen och ligger till grund för förräntningen av pensionsrätterna i inkomstpensionssystemet och för uppräkningen av inkomst- och tilläggspensioner.

Inkomstindex höjs 2006 till 121,65 enligt Försäkringskassans beräkning som lämnats till regeringen. Höjningen är 2,7 procent jämfört med 2005 års nivå på 118,41. Det motsvarar en ökning av pensionstillgångarna för de försäkrade med omkring 90 miljarder kronor.

Inkomst- och tilläggspensionerna indexeras årligen med inkomstindex minus 1,6 procentenheter. Detta kallas för följsamhetsindexering. Eftersom inkomstindex ökat med 2,7 procent, blir följsamhetsindexeringen 1,1 procent.

Inkomstbasbeloppet höjs till 44 500 kronor
Försäkringskassan har också beräknat inkomstbasbeloppet för 2006. Det blir 44 500 kronor, vilket är en höjning på 1 200 kronor jämfört med 2005. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att räkna fram den högsta pensionsgrundande inkomsten, som höjs från 29 100 kronor till 29 900 per månad.

Även inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen.

Garantipensionerna höjs med 0,8 procent
Även garantipensionerna höjs nästa år, men inom det systemet används istället prisbasbeloppet som grund för uppräkningen. Höjningen av garantipensionerna blir nästa år 0,8 procent.

Realt höjda pensioner
Den reala ökningen av inkomst- och tilläggspensioner 2006 är 0,3 procent, i och med att följsamhetsindex är större än prisbasbeloppshöjningen.

För vidare information
Pia Fagerström
08-786 91 63, 070-246 91 63

Presskontakt 08-786 98 88
Robin Lapidus, presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Carina Larsson, pressekreterare
08-786 95 73,0708-786 430