RealXiQ AB (publ)

REALXiQ skriver Letter of Intent med investmentbolag

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2017 12:28 CET

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 16 mars 2017

REALXiQ skriver Letter of Intent med investmentbolag

REALXiQ AB (publ) har i sin nu pågående nyemission mottagit en teckningsanmälan gällande 4 miljoner aktier, motsvarande 3 760 000 kronor.

Denna teckning följer ett Letter of Intent som har tecknats mellan parterna i syfte att genomföra förvärv som vidare stärker bolagets verksamhet både finansiellt och genom ett bredare verksamhetsområde inom byggnation.

I och med denna teckningsanmälan har bolaget nu uppnått den lägsta täckningsgrad som angivits i villkoren för bolagets nyemission.

För att fler skall beredas möjlighet att delta i nyemissionen med beaktande av ett eventuellt förvärv har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden i nyemissionen till den 30 mars 2017.

För ytterligare information; vänligen kontakta info@realxiq.com

REAL XiQ is a Swedish based real estate company that offers benchmarked housing units, primarily on the Swedish market. REAL XiQ homes balance safety, cutting edge production technologies, environmental friendly features and a positive atmosphere for all people living in our homes. The homes are provided with unmatched levels of customer service and attention.