Recitio AB

Recitio AB lanserar litteraturtjänst för kurslitteratur.

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 10:44 CEST

Studenter har behov av specifika boktitlar. Exakt vilka, styrs av kursen eller programmets litteraturlistor. Detta gör att det är möjligt att skapa en variant av streaming som innebär att man har tillgång till hela biblioteket men betalar bara för den litteratur som krävs för aktuell kurs.

Målen är flera:

 • Att sprida ut studentens kostnader för litteratur över tid och att på sikt minska kostnaderna. Eftersom man inte behöver göra stora inköp på en gång blir studentens ekonomi bättre.

 • Öka användningen av etablerad litteratur. Högskolor och universitet rankas av UKÄ (Universitetskanslerämbetet) som genomför en årlig bedömning av utbildningarna, där bl. a användningen av etablerad litteratur är en viktig parameter.

 • Maximalt utnyttja den digitala världens möjligheter och förbättra och förenkla själva studieprocessen, t.ex genom social interaktion, möjligheter till urval av fakta, tillgång till föreläsningar i digital form och andra digitala möjligheter.

 • Ur upphovsmännens perspektiv är målet att minska den grå och svarta marknaden. Kurslitteratur är mest utsatt av alla litteraturslag för illegal kopiering.

  Tjänsten är utformad som en studieplattform med litteraturen i centrum. Här kan man skapa och spara sina anteckningar, ladda upp och spara dokument. Dela dokument och anteckningar med andra, t ex kurskamrater m.fl. Lärare och andra har möjlighet att ladda upp eget material t.ex tentor, egen kurslitteratur mm.

  Såväl lärare som elever har tillgång till verktyg för att söka i databaser med litteratur och skapa litteraturlistor.

  Alla kurslitteratur finns inte tillgänglig digitalt ännu, men om en titel inte finns utgiven digitalt, erbjuder vi den som fysisk utgåva.

  Tjänsten kommer att premiärvisas i sin betaversion på bokmässan Bok& Bibliotek 2014 och Recitio räknar med att tjänsten kommer finnas ute på marknaden vårterminen 2015.

  Kontakt
  Mer information eller frågor kan adresseras till: Ivan Wåhlström
  +46(0)733 91 90 90
  ivan.wahlstrom@recitio.se


Vi har byggt en tjänst som skall underlätta och göra det billigare för studenter i Sverige.
Här kan studenten skaffa den kurslitteratur som behövs, man kan Streama, ladda ner eller köpa fysiska böcker.
Man kan skapa underlag för dina studier och dela med sig av dessa,
antingen i en sluten grupp eller också dela med  alla som kan behöva hjälp.
I dagsläget har vi samtliga e-böcker som finns utgivna på Svenska. I nuläget ca 16000 titlar vi bygger ut vår katalog hela tiden med målsättningen att ha en så komplett som möjligt. Snart kommer även böcker från utländska förlag att finnas i katalogen. Men alla böcker som studenten behöver finns ännu inte digitalt, vi har därför kompletterat med försäljning av fysiska böcker också, även från utländska förlag.

Hos oss man  hittar också annat material t e.x tentor, föreläsningar, kompendier, artiklar osv. som man har nytta av i sitt studiearbete.