Socialdemokraterna i Uppsala

Redan 1000 namn för cykelvägen till Ulva!

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 13:38 CEST

Socialdemokraterna i Uppsala driver en namninsamling för att cykelvägen till Ulva Kvarn och vidare till Bälinge ska byggas färdigt. Namninsamlingen, som bedrivs genom hemsidan www.cykelvag.nu och vanliga listor, har redan samlat över 1000 underskrifter.

– I flera decennier har många önskat en cykelväg längs ån till Ulva och vidare till Bälinge. Att Stefan Hanna och Alliansen nu har svängt och verkar ge efter för de intressen som vill ha cykelvägen längs den hårt trafikerade Gysingevägen står i tydlig konflikt med allmänintresset, säger Carl Lindberg, ordförande för S-föreningen i Bälinge.

– Frågan är viktig för hela Uppsala, vilket illustreras av att vi redan har fått in 1000 namn. En oberoende utredning bekräftar att en cykelväg längs ån har ett stort allmänintresse och ger samhällsekonomiska vinster. Med de stora naturvärdena kring Fyrisåns dalgång skapas ett attraktivt rekreationsstråk för cyklister, joggare och fotgängare, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Socialdemokraterna kommer att fortsätta namninsamlingen och bedriva opinion i frågan. Namnen kommer sedan att överlämnas till finanskommunalråd Fredrik Ahlstedt (M), landshövding Peter Egardt samt chefen för Ärna flygplats (fd F16) Olle Thorbratt.

Kontakt:
Carl Lindberg, ordförande för S-föreningen i Bälinge
Mob 070-856 96 84

Anita Berger, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala
Mob 070-819 26 30

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Tel 018-727 13 18

Följ namninsamlingskampanjen:
Via www.cykelvag.nu och via Facebook: http://www.facebook.com/cykelvag.nu

Relaterat:
> Cykelväg till Ulva riskerar spoileras
> S kräver svar från Stefan Hanna
> Kampanj för cykelväg till Ulva