Borås Stad

Redan 500 besök om dagen på Borås jämförelsetjänst

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 13:57 CEST

Jämförelsetjänsten på Borås Stads webbplats har blivit en succé. Stadigt cirka 500 besök varje dag noteras på sidorna.

- Det är vi väldigt nöjda med när tjänsten bara har funnits ett halvår, säger utvecklingsstrateg Eva Andreasson på Stadskansliet.

Jämförelsetjänsten är till för att boråsarna ska hitta jämförande information om förskola, skola och äldreomsorg i kommunen och kunna göra ett välgrundat val, till exempel när det gäller en förskola till barnen.

Webbsidorna om de olika skolorna och förskolorna redovisar både statistiska fakta som antal barn per personal eller antal elever per lärare, och mjuka fakta som att föräldrarna känner sig trygga i att lämna sitt barn på förskolan och att eleverna vet vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena.

- Man kan till exempel se hur eleverna trivs, om de känner sig trygga, vad de tycker om sin skola, beskriver Eva Andreasson.

Just nu är jämförelsesidorna uppdaterade med resultat från de senaste brukarundersökningarna i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Det blir samtidigt en återkoppling till elever och föräldrar som svarat i enkätundersökningarna.

- Jag har hört från föräldrar som använt jämförelsetjänsten att ”nu förstår jag varför man ska svara på föräldraenkäten”, berättar Eva Andreasson.

Även sifferuppgifterna om till exempel lärarbemanning är uppdaterade. Efter sommaren kommer också elevernas resultat att vara uppdaterade med vårterminens betyg. Även uppgifterna om vård- och omsorgsboenden förnyas under hösten.

Jämförelsetjänsten når man via högermenyn på förstasidan på webbplatsen boras.se. På sidorna finns grundläggande information om till exempel skolorna tillsammans med en bild. Genom att markera vilka man vill jämföra och klicka ”Jämför valda” får  man fram en tabell med detaljsiffror för dem man valt. Det går även att visa jämförelsen som ett stapeldiagram.

Jämförelsetjänsten omfattar alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Borås Stad, både de kommunala och de fristående alternativen.

På samma sätt finns även vård- och omsorgsboendena med en kort profilerande text och en bild. I jämförelserna kan man se bland annat hyra, personaltäthet och resultat i brukarunder-sökningar.

Under våren har det varit i genomsnitt 500 besök om dagen på jämförelsetjänsten. Det behöver inte betyda att så många personer använder tjänsten varje dag eftersom en del kanske gör flera besök under samma dag. Däremot innebär det tusentals sidvisningar om dagen eftersom var och en av de 500 besökarna tittar på flera sidor.

Mer information om jämförelsetjänsten genom Eva Andreasson, tfn 0768-88 32 20.