Redeem

​Redeem Nordics har haft ett nytt rekordår

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 09:03 CEST

Redeem Nordics, som är en del av det brittiska bolaget Redeem Group, rapporterar att man det senaste verksamhetsåret återigen svarade för en stor ökning av antalet mobila enheter som man återtog via sina partners och sedan sålde vidare till nya användare. Redeem Group är Europas ledande företag inom återtag, rekonditionering och försäljning av mobiler och läsplattor. Redeem Group hanterar mer än 1,8 miljoner mobila enheter per år.

Redeem Nordics med huvudkontor i Tartu, Estland och verksamhet i de nordiska länderna samt Baltikum ansvarade för att mer än 500 000 mobila enheter kunde bytas in och säljas vidare till nya ägare under det senaste verksamhetsåret.

"Under de senaste 5 åren har vi haft en mycket positiv utveckling av vår verksamhet", säger Peter Ekström, VD för Redeem Nordics. "Vi har haft en genomsnittlig tillväxt på mer än 20 procent per år under de senaste 5 åren", säger Peter.

Både företag och privatpersoner inser i allt högre grad att det dels finns ett andrahandsvärde i sina ”gamla” telefoner samt att det är miljömässigt felaktigt att skrota telefonerna efter några få år. Under vårt föregående verksamhetsår återbetalade vi cirka 300 miljoner kronor till de kunder som lämnade in sina mobila enheter till Redeem Nordics för återanvändning.

"Fortfarande är det bara en mindre del av alla mobila enheter som säljs som kommer tillbaka på andrahandsmarknaden, men vi ser helt klart en ökad medvetenhet", säger Peter Ekström.

Redeem arbetar tillsammans med de flesta mobiloperatörerna och återförsäljarna på marknaden för att minimera miljöpåverkan genom att se till att produkter som är funktionsdugliga återanvänds samt att de som inte kan återanvändas tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Av de mobila enheter som är funktionsdugliga och kan återanvändas säljer Redeem Nordics mer än 85 procent av enheterna för användning i Europa och resterande för användning i Asien och Afrika.

För ytterligare information, bilder, fallstudier eller intervjuförfrågningar, kontakta Time PR:

Andreas Wadensten

+46 709 77 90 90

andreas.wadensten@time.se

Om Redeem

Redeem är en ledande global tjänsteleverantör inom återförsäljning av mobiltelefoner och andra handhållna elektroniska enheter.

Redeem tar emot använda mobiltelefoner från företag och konsumenter. De testar och utvärderar dem innan de säljs igen, både nationellt och internationellt, till företag eller andra konsumenter.

Med mer än 20 års erfarenhet, arbetar Redeem nu i 32 länder på tre kontinenter och har regionala kontor i Storbritannien, Iberiska halvön (Spanien), Österrike, Norden / Baltikum (Sverige och Estland), Asien (Hongkong) samt Mellanöstern (Dubai). Under förra budgetåret återbetalades 835 miljoner kronor till kunder för deras gamla telefoner.

Redeems globala kunder inkluderar Telefónica UK (O2 Recycle), Three, Vodafone, Bell Canada, CellC, Telia, Tele2 och Samsung.

Ungefär 95% av de inbytta enheterna som Redeem hanterar rensas på data, återställs och säljs på nytt. De 5% som inte kan återställas återvinns i sin helhet. Det betyder att inga delar skickas till avfallsupplag. Redeem står för de data och certifieringar som krävs för att uppfylla WEEE-direktivet och användning tillsammans med högkvalitativa CSR-program.

http://www.redeemgroup.com/

Om Redeem

Redeem är en ledande global tjänsteleverantör inom återförsäljning av mobiltelefoner och andra handhållna elektroniska enheter.

Redeem tar emot använda mobiltelefoner från företag och konsumenter. De testar och utvärderar dem innan de säljs igen, både nationellt och internationellt, till företag eller andra konsumenter.

Med mer än 20 års erfarenhet, arbetar Redeem nu i 32 länder på tre kontinenter och har regionala kontor i Storbritannien, Iberiska halvön (Spanien), Österrike, Norden / Baltikum (Sverige och Estland), Asien (Hongkong) samt Mellanöstern (Dubai). Under förra budgetåret återbetalades 835 miljoner kronor till kunder för deras gamla telefoner.

Redeems globala kunder inkluderar Telefónica UK (O2 Recycle), Three, Vodafone, Bell Canada, CellC, Telia, Tele2 och Samsung.

Ungefär 95% av de inbytta enheterna som Redeem hanterar rensas på data, återställs och säljs på nytt. De 5% som inte kan återställas återvinns i sin helhet. Det betyder att inga delar skickas till avfallsupplag. Redeem står för de data och certifieringar som krävs för att uppfylla WEEE-direktivet och användning tillsammans med högkvalitativa CSR-program.

http://www.redeemgroup.com/