Umeå kommun

Rederibolag bildas för att trygga Kvarkentrafiken

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 17:46 CEST

Umeå kommun och Vasa stad bilder ett gemensamt rederiaktiebolag för att säkerställa färjetrafiken över Kvarken nu och i framtiden. Kommunfullmäktige har tagit det formella beslutet för Umeås del. Nu söker man också finansieringsstöd hos svenska och finska staten och EU.

Politikerna i kommunfullmäktige är överens om att färjetrafiken över Kvarken är av stor strategisk betydelse, för Umeå och Vasa och för hela regionen. Bolaget bildas för att inte trafiken ska riskera att stanna upp.

– Färjan är mycket viktig för både gods- och persontrafik, för utbyte och fortsatt samarbete över regions- och nationsgränser. Den markanta ökningen av antalet resande när biljettpriserna sänktes visar också att det finns ett stort behov. För att kunna agera och trygga trafiken är det en bra lösning att vi bildar ett bolag, säger Lennart Holmlund (S), ordförande, kommunstyrelsen.

– Att vi samarbetar på kommunal nivå visar att vi värderar trafiken högt, det är mycket bra att vi tar det här steget tillsammans med Vasa, säger Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen.

Lösning på kort och lång sikt
Bolaget ska både arbeta för en kortsiktig och en långsiktig lösning för färjetrafiken. Den kortsiktiga lösningen innebär att nuvarande trafik ska fortsätta oberoende av RG Lines ansökan om konkurs. Den långsiktiga lösningen är att bolaget ska undersöka möjligheten att skaffa ett nytt, bättre anpassat fartyg och ta det i drift. Ett alternativ som man också undersöker är ett ombyggt fartyg som kan fylla behoven.

Söker finansieringsstöd
Samtidigt söker Umeå och Vasa också hjälp att finansiera färjetrafiken, både från svenska och finska staten och från EU.

– Svenska staten ser inte trafiken som en nationell angelägenhet på samma sätt som den finska gör, men det vill vi försöka ändra på, trafiken är viktig för hela landet. Vi ska också se vilka möjligheter det finns att få stöd från EU, säger Anders Ågren.

Engagerar näringslivet
Umeå och Vasa arbetar också för att engagera det privata näringslivet i bolaget, bland annat genom att erbjuda näringslivsföreträdare styrelseposter i bolaget. Bland annat kommer Stig Strand att representera turismen i regionen och Jonas Jonsson, Komatsu Forest i Umeå, kommer också att ingå i styrelsen.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se