So Stockholm

Redo för skolan? Och är skolan redo för mig?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 20:37 CET

Pressinbjudan

Redo för skolan? Och är skolan redo för mig?

Extremt för tidigt födda måste få hjälp senare i livet” skriver Prof. Hugo Lagercrantz, grundare av Föräldraföreningen för Prematurfödda Barn på DN debatt den 3 oktober i år. I Sverige föds varje år omkring 6 000 barn för tidigt. Studier visar att de möter svårigheter i skolan. Fler än hälften av de mycket för tidigt födda (9-12 veckor) barn behöver extra stöd i en eller annan form vid 8 års ålder.*

Ny forskning visar att även barn som är måttligt för tidigt födda (6-9 veckor) möter liknande svårigheter**. Problemen kan vara varierande, från kognitiva svagheter, motoriska svårigheter, syn-och hörselnedsättning till psykologiska symptom som koncentrationsnedsättning eller hyperaktivitet.

Kan dagens skolsystem i Sverige bemöta dessa barn med stöd och kompetens?

Med anledning av Världsprematurdagen den 17 november bjuder Föräldraföreningen för Prematurfödda barn i Stockholm in till en kväll med föredrag och panelsamtal. Möjlighet till individuella intervjuer finns.

Tid: torsdagen den 17 november 2011 klockan 17.00–20.30

Plats So Stockholm Gallery, Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården, Stockholm

Talare och panelister:

Jenny Bolk, Barnläkare, Neonatalsektionen och doktorand inom ett forskningsprojekt som följer upp för tidigt födda barn till skolåldern

Anna Vikström, oppositionspolitiker, Sollentuna kommun samt 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Lieselotte van der Meijs,förälder till ett prematurfött skolbarn

Mats Norrstad, specialpedagog och förtroendevald för Lärarförbundet

Marie-Hélèn Ahnborg, inspektionsdirektör på Skolinspektionen

För intervjuförfrågningar, kontakta Stephanie Blenckner, 070 54 88 409

--------------------------------------------

Föräldraföreningen för Prematurfödda barn är en ideell förening för föräldrar till barn som fötts förtidigt. Verksamheten är möjlig tack vare frivilliginsatser, medlemsavgifter, sponsring och donationer. Föreningens hjärtefråga är att situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer är bästa tänkbara. Föreningen bildades på initiativ av professor Hugo Lagercrantz och har funnits sedan 1991.

www.prematur.nu

*Larroque et al, July 2011 ** Hille et al, September 2011