Rikspolisstyrelsen

Redovisning av de nationella utredningsdagarna

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 15:27 CEST

Den 22 och 23 september 2004 genomfördes nationella utredningsdagar vid Polismyndigheten i Östergötland. Redovisningen visar ett gott resultat. Ett stort antal ärenden har bearbetats och ett stort antal personer har kallats till förhör. Merparten av de kallade har inställt sig.
Resultat

22 förundersökningsledare har bearbetat 1658 ärenden för bedömning och handläggning.

Antal kallade personer var 955 stycken. Av dessa inställde sig eller kontaktades 815 stycken. Resterande ärenden som ej handlagts under utredningsdagarna, kommer att slutföras till den 31 oktober 2004.

Syfte/Mål

Meningen med utredningsdagarna har varit att arbeta ner balanserna och varaktigt effektivisera utredningsarbetet samt att skapa delaktighet och erhålla en kompetenshöjning bland personalen.

Genomförande

Särskilda direktiv utgick att man skulle inrikta sig på ärenden som var äldre än sex månader. Dessa skulle prioriteras gentemot senare inkomna ärenden.

Innan under och efter dagarna har samverkan skett med Åklagarmyndigheten.

Slutsats

Resultatet av utredningsdagarna är mycket gott. De uppsatta målen har vida överträffats.

Robert Kalmendal
Kommissarie
Tfn 0141-22 92 50