A-Count

Redovisningsbyråer skor sig på sina kunders oordning, rädsla och okunskap!

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 12:00 CET

Många tycker sig inte ha kunskap, tid eller lust att sköta sin egen redovisning. Man känner en osäkerhet och ibland till och med ett obehag som gör att man i många fall skjuter på uppgiften tills det blir ett irritationsmoment eller ett problem. Många ser redovisningstjänsten som ett nödvändigt ont och är därför priskänsliga samtidigt som okunskapen skapar en enorm otrygghet.

Företag med en omsättning upptill 3 miljoner kronor har i genomsnitt mindre än 50 verifikat i månaden. Vid årets SM i bokföring bokförde finalisterna cirka 3 verifikat per minut. Självklart skiljde sig förutsättningarna en aning från det normala men ändock snarlikt. Om vi leker med tanken att det istället bokförs ett verifikat varannan minut d.v.s. att det tar sex gånger så lång tid som för årets finalister så innebär det att de flesta företags bokföringsarbete inte skall ta mer än 100 minuter i månaden.

Varför betala upptill 650 kr för att någon sorterar ens kvitton?
De flesta redovisningsbyråer i landet fakturerar mellan 450 och 650 kronor i timmen. Det skulle således innebära att de flesta av småföretagen (av de som valt att bokföra varje månad) inte borde ha en kostnad som överstiger 916 kr/månad eller 10 992 kronor per år. Dessvärre så är inte detta fallet, utan de flesta betalar betydligt mer än 916 kronor trots att de har färre än 50 verifikat per månad. Genomsnittet betalar ca 1 500 kronor per månad eller 18 000 kronor per år d.v.s en skillnad på drygt 7 000 kronor (+160%).

30% av småföretagarna anser att krångliga regler utgör ett stort hinder för tillväxt!Läser man Nutek/Tillväxtverkets senaste undersökning får man reda på att 30 procent av småföretagarna anser att krångliga regler utgör ett stort hinder för tillväxt. 34 % av alla unga vuxna mellan 18 och 30 år väljer dessutom att inte starta företag för deras administrativa farhågor.

De politiska partierna kämpar för det som de kallar den svenska ekonomins ryggrad genom att ”komma på” lösningen för att göra det lättare för Sveriges entreprenörer att starta och utveckla företag. Mycket som görs är bra vad avser att stimulera utvecklingen av nystartade företag. Dessvärre har man inte kommit lika långt vad avser den miljö i vilken mindre företag ska bedriva och utveckla sin verksamhet.  Detta anser jag inte enkom ska ligga på de politiska partiernas agenda utan borde lika väl ligga på redovisningsföretagens agenda genom viljan att öka kundnyttan samt trivseln för sin egen personal. Att alla ska betala korrekt skatt är en självklarhet. Lika självklart är det att om jag vill ingå i affärsförbindelser med ett företag vill jag känna mig trygg med att den ekonomiska redovisningen är korrekt.

I Sverige finns det 550 000 registrerade småföretag d.v.s. företag med 1-3 anställda. Dessa småföretagare har egentligen tre alternativ att lösa de krav som finns vad avser ekonomisk redovisning:

1.  De gör det själva i egna system (excel eller liknande)
2.  De köper ett av otaliga affärssystem och bokför själva
3.  De anlitar en redovisningsbyrå

De som gör det själva kan sannolikt ekonomi och bokföring - frågan är hur fort det går och om det är effektivt nog när de kanske istället skulle koncentrera sig på sin huvudsakliga affär. De redovisningssystem som finns på marknaden blir bättre och bättre men många känner ändå ett obehag och en avsaknad av bekräftelse på att de faktiskt fick till det rätt. Finns det en lösning för båda parter (kunden och redovisningsekonomen)?

Ja det gör det!

Genom att dela på ansvaret tillsammans med sina kunder vad avser produktionsprocessen kan man hålla nere priset genom att förflytta ansvaret för en effektiv produktion av redovisningstjänsten till leverantör istället för på kunden. En effektiv produktionsprocess ställer krav på rätt kompetenser till rätt pris för rätt arbetsuppgifter.

Utmaningen är att finna en uppdelning av arbetet så att den sammanlagda nedlagda tiden blir så kort som möjligt. Lite grann som när man köper en möbel på IKEA d.v.s. IKEA sågar till, slipar ner och målar delarna och kunden skruvar ihop dem. På så sätt är produktionskedjan från början till slut optimerad genom att t ex. frakten inte blir skrymmande, kunden behöver inte invänta en leverans eller IKEA behöver inte sitta fast i bilköer.

A-Count är ett redovisningsföretag som erbjuder mindre företag paketerade och vägledande redovisningstjänster till ett fast pris. www.a-count.se