Redpill Linpro

Redpill Linpro erbjuds teckna ramavtal med svenska offentliga sektorn

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 08:00 CET

  • Vi är väldigt glada att återigen fått förnyat förtroende att leverera produkter och tjänster till den offentliga sektorn. Ett ramavtal som detta är en viktig byggsten i att fortsätta utveckla och leverera professionella tjänster kring Open Source i Sverige och vi har anledning att tro att det kommer att bidra till ännu högre effektivitet i den offentliga sektorn de närmaste åren. Våra åtaganden blir både större och längre vilket vi tar som intäkt för att marknaden för denna typ av tjänster växer ordentligt, säger Anders Liling, CEO på Redpill Linpro.

Redpill Linpro agerar idag på den nordiska marknaden och har cirka 200 anställda samt omfattande partnernätverk som ger ytterligare hävstång på leveranskapaciteten.

På Redpill Linpro är man också glada över sättet som Kammarkollegiet valt att strukturera sin upphandling.

  • Kammarkollegiet har verkligen förstått hur bolag bygger värde inom Open Source. I upphandlingen fokuseras till exempel på antalet konsulter som är engagerade i Open Source programutveckling, vilket i sig är en av de främsta kompetensmätarna som finns för detta område. Detta tillsammans med säkerställande av leveranskapacitet och att varje avrop i sig är en prisförhandling är ett stort steg framåt. Det ökar konkurrensen på ett sätt som är bra för kunderna och samtidigt utvecklar leverantörerna och gör dem mera lättrörliga, vilket vi välkomnar, avslutar Anders Liling.

Om Upphandlingen

Upphandlingen omfattar öppna programvaror med tillhörande tjänster. Med öppna programvaror menar Kammarkollegiet programvaror licensierade med en licens som är godkänd av Open Source Initiative. Ramavtalen kommer att kunna användas av mer än 370 statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Därtill kommer mer än 200 kommuner och 20 landsting som lämnat fullmakt att kunna använda ramavtalen.

Redpill Linpro är Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open Source. Vi erbjuder konsulttjänster, utvecklingstjänster, utbildning, support, applikationshantering och drift för produkter inom Open Source. Våra kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Göteborg, Karlstad och Stavanger samarbetar för att säkerställa att kunden erbjuds bästa tänkbara service, oberoende av det geografiska läget.

Läs mer på: www.redpill-linpro.se