Redwise AB

REDWISE - LED – EN LYSANDE START FÖR REDWISE AFFÄRSUTVECKLING

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:08 CEST

Redwise Affärsutveckling har fått i uppdrag av Energysaving Light Emitting Diode Europe (ELEDE) att hjälpa till med management, ekonomi, juridik och kapitalanskaffning för en kommande expansion.

Vi är mycket stolta och nöjda att få chansen att arbeta med ett sådant intressant projekt som både kan bidra till att spara energi, ge en bättre miljö och har en stor marknadspotential, säger Richard Chindt ansvarig för Redwise Affärsutveckling.

Med tanke på att EU har beslutat att ersätta befintlig belysning med ny belysning som skall dels minska koloxidutsläppet med 15 megaton och dels minska energiförbrukningen med 20% per år fram till år 2020 öppnar sig en gigantisk marknad för den nya generationens ljuskälla, LED-belysningen.

 

LED-belysningens fördelar är att den har låg energiförbrukning, är helt miljövänlig och har en mycket lång livslängd och är den idag på marknaden förekommande ljuskällan som är det mest energisnåla, miljövänliga och kostnadseffektiva alternativet.

EU räknar med att 2,3 miljarder ljuskällor måste bytas ut eller nyinstalleras fram till år 2020. Bara i Sverige måste minst 1 miljon gatulyktor bytas ut före år 2015 och den årliga inköpsvolymen på mellan 70-80 miljoner glödlampor per år måste ersättas av ny mer energisnål och miljövänlig belysning. Enligt inslag i SVT-nyheterna den 2 april kommer bara Göteborgs Kommun att behöva investera 50 miljoner kronor fram till år 2015 i ny belysning.

 

Att i det här läget få chansen att arbeta med ELEDE , som redan har en mycket kompetent och erfaren företagsledning inom produktion och distribution och som har en exklusiv licensrättighet att importera och sälja LED-produkter tillverkade av U-tron på den skandinaviska marknaden med rätt att utvidga det geografiska området till hela Europa känns mycket stimulerande, fortsätter Chindt.

U-trons produkter för den europeiska marknaden är framtagna i nära samarbete med ELEDE och under överseende av ELEDE produktionschef tillika ansvarig för kvalitetskontroll i produktionen för U-tron. U-tron är en strategisk partner till den amerikanska LED-komponenttillverkaren Cree Corporation, vars LED-belysning bl.a användes under OS i Peking. Med en konsekvent satsning på forskning och utveckling inom LED-belysning har U-tron med en egen utvecklad och patenterad reflektorteknik och med Crees komponenter i grunden tagit fram vad som i dagsläget är ett av marknadens bästa och bredaste produktsortiment av LED-produkter. U-trons LED-belysning installeras ibland annat i Nanjings tunnelbanesystem.

Vi hoppas och tror nu att Redwise skall hjälpa oss att nå den marknadspotential som vi vet att vår verksamhet har säger Daniel Hedström, delägare och styrelseledamot i ELEDE. Med deras kompetens och erfarenhet skall de hjälpa oss att förverkliga vår målsättning att bli marknadsledande inom LED-belysning i Sverige.

För ytterligare information eller frågor, vänligen besök www.elede.se eller kontakta:

Daniel Hedström , ELEDE, tel 0761- 16 01 36, daniel.hedstrom@elede.se, www.elede.se

Richard Chindt, Redwise, tel 0768- 61 29 12, richard.chindt@redwise.se, www.redwise.se

Om Redwise Affärsutveckling:

Redwise Affärsutveckling är den enhet inom Redwise som hanterar större uppdrag där våra klienter söker helhetslösningar för sin verksamhet. Vi arbetar som en proaktiv partner där vi tillsammans analyserar vår klients önskemål och behov varefter vi utarbetar en plan eller modell som vi sedan genomför tillsammans med klienten. Uppdragen kan omfatta startup projekt av intressanta teknik- eller innovationsbolag, omstruktureringar, sammanslagningar, uppköp eller finansieringar. Genom Redwise Invest kan vi även ingå som ägare i våra klientföretag.