CellaVision AB

Referenslaboratorium i Kanada väljer CellaVisions system för digital bildanalys

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:57 CEST

CellaVision AB (publ), som utvecklar och säljer bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor, har tecknat ett avtal med ett ledande referenslaboratorium i Kanada avseende installation av CellaVisions analysinstrument på två av deras laboratorier i Kanada. Ordern består av analysinstrumentet CellaVision® DM96 och CellaVisions mjukvara för åtkomst på distans av patienters cellbilder.


"Ordern från ett av Kanadas ledande referenslaboratorium är av stor strategisk vikt när vi expanderar vår direktförsäljning i Nordamerika, säger Yvonne Mårtensson, VD på CellaVision. "Ordern är en bekräftelse på vår förmåga att både erbjuda förstaklassiga produkter och support och möta de kanadensiska kundernas höga krav på automatisering och kostnadsreducering." Referenslaboratoriet väljer CellaVisions produkter för att reducera tidsåtgången för differentialräkning av blodceller samt överbrygga de geografiska avstånden mellan de två laboratorierna. Med analysinstrumentet CellaVision DM96 och mjukvaran CellaVision® Remote Review Software ökar produktiviteten och samarbetet mellan laboratorierna, samt möjliggör flexibilitet i personalstyrkan. Med mjukvaran för distansarbete kan provglas granskas i realtid, vilket gör att förhållandena för konsultation vid svårbedömda prover förbättras avsevärt; svarstiderna kan dras ner från timmar till minuter. Nordamerika, inklusive Kanada, är en av CellaVisions viktigaste marknader. Bolaget har haft ett eget dotterbolag i Kanada sedan 2007. I USA finns CellaVision representerat dels via samarbetet med distributören Sysmex America, dels via ett dotterbolag. Under 2007 stod Nordamerika för cirka 40 procent av CellaVisions omsättning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB
Telefon: 0708 33 77 82 E-post: yvonne.martensson@cellavision.com Om CellaVision CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i Florida, USA, Toronto, Kanada och Yokohama, Japan. För mer information, besök www.cellavision.com. CellaVision är listat på Stockholmsbörsens First North. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.