Investment AB Kinnevik

Refinansiering Metro

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 12:00 CEST

Kinnevik meddelade idag att man kommer att konvertera sin utestående långfristiga fordran till aktier.

Industriförvaltnings AB Kinnevik (“Kinnevik”), meddelade idag att man kommer att konvertera sin utestående långfristiga fordran på Metro International S.A. (“Metro”) till aktier i Metro. Samtidigt garanterar Kinnevik en företrädesemission i Metro på totalt 252 miljoner kronor.

FÅR INTE DISTRIBUERAS I USA, KANADA ELLER JAPAN

Kinneviks långfristiga räntebärande fordran på Metro, som uppgår till 609 miljoner kronor inklusive upplupen ränta till och med den 31 maj 2003, kommer att omvandlas till 47,1 miljoner nya Metro A-aktier och 115,2 miljoner nya Metro B-aktier. Det innebär en konverteringskurs på 3,75 kronor per aktie. Lånet kommer att löpa utan ränta från den 31 maj 2003 till och med slutförandet av transaktionen.

Kinnevik, som är Metros största aktieägare och långivare, garanterar samtidigt en företrädesemission i Metro på 252 miljoner kronor. Innehavare av Metros svenska depåbevis kommer att erhålla en teckningsrätt för varje A- respektive B-aktie. Erbjudandet omfattar inte ägare med hemvist i USA, Kanada eller Japan. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny A-aktie till teckningskursen 2,30 kronor per aktie. Teckningsrätterna kommer att bli föremål för handel på Stockholmsbörsen. Kinnevik har för avsikt att teckna sin andel i företrädesemissionen.

Under perioden fram till att företrädesemissionen är genomförd tillhandahåller Kinnevik bryggfinansiering till Metro enligt samma villkor som Kinneviks redan utestående lån till bolaget. Bryggfinansieringen kommer att återbetalas från de medel som Metro tillförs vid företrädesemissionen.

Metro kommer att publicera detaljerna kring erbjudandet i ett emissionsprospekt som väntas offentliggöras i mitten av juli 2003. Teckningsperioden väntas inledas under andra halvan av juli 2003 och nyemissionen väntas vara genomförd under första halvan av augusti 2003.

Efter konverteringen av lån till aktier kommer Kinneviks totala ägande i Metro att vara 63,1 miljoner A-aktier och 116,1 miljoner B-aktier. De aktier som Kinnevik erhåller genom konverteringen kommer inte att ge rätt till teckning av aktier i företrädesemissionen. Baserat på sitt nuvarande innehav av 16,0 miljoner A-aktier och 0,8 miljoner B-aktier i Metro kommer Kinnevik att erhålla teckningsrätter motsvarande 16,8 miljoner nya A-aktier.


För ytterligare information kontakta:
Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00
Henrik Persson, investerar & pressfrågor tel: +44 20 7321 5010