Allokton

Refinansiering och omstrukturering av Allokton Properties AB (struktur I) och Allokton Properties II AB (struktur II) genomförd

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:35 CET

Allokton Properties AB (struktur I) och Allokton Properties II AB (struktur II) har den 23 november 2010 avhållit kontrollstämmor, varvid framlagda kontrollbalansräkningar utvisade att det egna kapitalet i bolagen återställts. Bolagsstämmorna beslutade därför att bolagen ska drivas vidare.

Bolagen i strukturerna I och II har den 23 november 2010 tecknat nya låneavtal med HSH Nordbank AG som seniorlångivare och ett konsortium av danska banker som juniorlångivare. Därtill har en kreditfacilitet tecknats, vilken möjliggör fortsatt utveckling och förädling av bolagens fastigheter. Tidigare obligationsägare har genom konvertering erhållit preferensaktier i respektive struktur, vilket i korthet innebär att de över en tidsperiod har möjlighet att återfå hela det nominella beloppet på obligationerna. Allokton vill härmed rikta ett stort tack till bolagens samtliga kreditorer för visat stöd under denna process, vilket även gäller för bolagets samtliga rådgivare.

För mer information kring strukturen efter genomförda åtgärder, se bolagets hemsida www.allokton.se.

Idag den 24 november 2010 kommer Allokton AB, vilket tidigare meddelats i pressmeddelande och kallelser i Dagens Nyheter och PoiT, att avhålla kontrollstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, ägare och styrelseledamot

+46-(0)735-06 07 07

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.