Strandska Utvecklingshuset AB

Reflektionsledare med det coachande förhållningssättet

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 16:24 CEST

Vi har tillsammans skapat en otrolig energi genom att lyfta allt fantastiskt kunnande i gruppen som kommer från praxis, utbildningar och livet. Ett kunnande som var och en bär med sig, med olika perspektiv och infallsvinklar.

Att lyfta och dela lärande har också varit syftet med utbildningen Reflektionsledare med det coachande förhållningssättet, det vill säga en strukturerad metod för att lyfta fram den tysta kunskap som finns i en grupp och organisation genom dialog i mindre grupper. I fokus för reflektionen står frågeställningar kring arbetsmetoder, enskilda brukare och specifika situationer i uppdrag. Känslan, när vi tillsammans kommer vidare i en frågeställning, är häftig och stärkande. Vi blir medvetna om den samlade kunskap som finns och specialkompetenser från olika utbildningar och erfarenheter sprids i gruppen.

Vi pratar i dagens samhälle ofta om brist på resurser men jag tänker att en stor slumrande potential inom exempelvis offentlig sektor finns i personalens tysta kunskap. Om vi kan skapa flöden och strategier för lärande inom organisationen, där kunskaper tillvaratas, utvecklas individen och blir stärkt i självförtroende och yrkesstolthet – då händer det något. Jag upptäcker värdet av egen kompetens och erfarenhet vilket leder till stärkt självkänsla och ökad yrkesstolthet. Metoden leder också till ökat lyssnande i gruppen och teamkänslan ökar; vi har varandra, och vi gör det här tillsammans. Detta gagnar både personal och den enskilde brukaren, medborgaren eller omsorgstagaren.

Det är omöjligt att förbise glädjen som infinner sig när vi får utrymme att utveckla tankar tillsammans och se hur vi kan hitta lösningar, nya arbetssätt eller bara så ett nytt frö som får gro med tiden. Det är det som får oss att orka när det känns motigt och tungt. Vi människor älskar och mår bra av att lära oss, utvecklas och växa och inte minst att bidra till och delta i andra människors växtglädje.

Läs mer om Groprojektet: http://groprojektet.se/

Strandskas coachingmodell bygger på att aktivt leta efter alla de sätt på vilka möjligheterna för genombrott kan maximeras. Detta sker alltid i nära samarbete med kunden.

Med hjälp av ett coachande förhållningssätt och en kraftfull värdegrund skapar vi utrymme för transformation av såväl individer som arbetslag och organisationer. Transformation = genomgripande förändring. Inte ett steg i taget, utan direkt till nästa nivå.

För att lyckas med coaching, måste vi anta en betydligt mer  optimistisk inställning än vanligt till människors "slumrande" förmåga. Vi måste helt enkelt se individer, företag och organisationer i termer av deras framtida förmåga - inte deras tidigare prestationer.