Reflexrörelsen

Reflexrörelsen svensk distributör för finska Coreflect reflexer

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 16:25 CET

FINSKA KVALITETSREFLEXER

Coreflect reflexen är världens första fotgängarreflex. Reflexen är en finsk uppfinning och den är producerad sedan 1960-talet. Än i dag är Coreflect ledande i reflexernas kvalitetssäkring. Reflexerna är cirka två gånger effektivare än de andra på marknaden.

Enligt CE standarden EN13356 är det reflekterande minimivärdet av en reflex 400 C.I.L. (koefficient av ljusstyrkan), som överskrids av alla Coreflect-reflexer. Minsta kravet för Coreflects produktion är 800 C.I.L.

Reflexrörelsen – Svensk distributör

Reflexrörelsen är stolta över att vara distributör i Sverige för de finska Coreflect reflexerna. Coreflect tar alltid hänsyn till inverkan på miljön i hela verksamheten. Coreflects miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Deras miljöpolitiska mål är att förhindra förorening av miljön, effektiv användning av resurser, skydda miljön och kontinuerlig förbättring.

De finsktillverkade Coreflect reflexerna tillverkas i polystyren, som är miljövänlig och fullt återvinningsbar. I produktionen av reflexer uppstår ej heller avfall. 

Vill du veta mer eller sälja de fina, miljövänliga och högkvalitativa reflexerna i din butik, kontakta oss på mail: info@reflexrorelsen.se eller ring till Jessica Mossberg på 0723-011080. 

Alla gillar väl att få uppmärksamhet! Men det är särskilt bra att bli uppmärksammad av bilförare när du är en fotgängare, cyklist eller biker. De med reflexer kan ses av bilförarna mycket tydligare och från längre avstånd än de utan.

REFLEXRÖRELSEN ser reflexer som något viktigt och roligt. Något man vill köpa och använda för att de är fina inte bara för att de är säkra. Det är så vi på REFLEXRÖRELSEN tänker, att öka reflexanvändningen genom att erbjuda designade reflexprodukter som både sprider glädje och säkerhet. Läs mer på www.reflexrorelsen.se

Reflexrörelsen ägs och drivs av Successful Online. Bolaget är privatägt och startades av Jessica Mossberg, entreprenör och företagare. Vi har flerårig erfarenhet av reflextillverkning och distribuering samt att driva butiker på nätet.