Mongara AB

Refo-lådan i nytt sammanhang

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 09:48 CEST

Refo som sedan 4 år arbetar med textilåtervinning som en metod för utveckling och utbildning väljer nu att som ett led i metoden göra samprojekt med lite mer oväntade aktörer.

"Genom att arbeta tillsammans i nya sammanhang lär vi oss mycket" säger Liselotte Norén på refo  Den kunskapen tar vi med oss in i verksamheten och håller oss på det sättet uppdaterade samtidigt som värdet av vår kunskap hela tiden både uppdateras och ökas. den kan vi sedan använda för att göra på nya sätt och hitta vägar som gör det enklare att bli lite mer hållbar i sin vardag.

Genom att i det fantastiska pärleventet Beadalong lägga till några saker som gör det okomplicerat för deltagarna och för oss att vara lite mer hållbara och minska svinnet, kommer vi tillsammans en liten bit för en bättre värld. Nytt för i år är refo-lådan där deltagarna kan lägga material som de tror kan återanvändas av oss i workshops eller kanske i produktionen. Vi är glada över att kunna göra det lätt att göra rätt!

Den som lägger något i lådan vet att det kommer till användning. Något som också känns bra i magen.

Redan förra året hjälpte SRV Återvinning oss genom att sätta ihop en sorteringsguide för material som används vid pärlande. Tex lim, metaller och blandmaterial. Det hämtas sedan direkt av dem efter avslutat event. "Genom en mer noggrann sortering bidrar vi tillsammans med att minska brandfaran på återvinningscentralen" säger Peder Doverborg från SRV.

Vi är glada att vara sponsorer tillsammans med SRV återvinning på eventet och på så sätt kunna tillföra ytterligare en dimension av att återanvända och återbruka material.

Mongara har bidragit till förändring och verksamhets- utveckling av företag och organisationer i snart 20 år. För en del kunder är det vi som genomför utbildning inom ledarskap, kommunikation och affärsutveckling.

REFO har varit vårt CSR projekt sedan flera år tillbaka och drivs helt utan traditionella bidrag.

För information om Refo, kontakta Liselotte Norén på 070-4411868 www.refo.nu

För infomation om Beadalong kontakta Kerstin Kallin på 0702914489 www.beadalong.se