Mongara AB

refo tävlar i Green Innovation Contest

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 12:59 CET

refo, som är en social klädinnovation, tar plats i startfältet för tävlande i Green Innovation Contest. Det börjde med en idé om en pantomat för kläder och har nu vuxit till något mycket större. Med refo vill vi visa att klädinsamling och återbruk är mycket mer än välgörenhet och second hand, säger Liselotte Norén, en av initiativtagarna till refo. Arbetstillfällen, lokal tillväxt och stolthet, dvs integration på riktigt är några av de främsta ledorden tillsammans med en ökad medvetenhet om den överkonsumtion som finns idag och den miljöpåverkan den har.

Med refo vill vi skapa en mötesplats både fysiskt men framförallt digitalt för att tillvarata textil och kläder som annars slängs, och samtidigt generera arbetstillfällen och lokal tillväxt. Vi samlar in kläder som inte används längre och samarbetar sedan med ett flertal personer specialiserade på remake av kläder och accessoarer. Allt som lämnas in tillvaratas och märks upp för att du ska kunna följa plagget vidare. Det ska vara enkelt att se var det kommer ifrån och var det tar vägen, plagget får en viktig identitet och du som givare får ett tack i form av ett refoclubsmedlemsskap. Vi ser till att förlänga plaggens livslängd och skapar ett utvidgat kretslopp helt enkelt, fortsätter Liselotte. Ett kretslopp som är enkelt att följa digitalt och ett kretslopp som kommer att bidra till glädje, arbetstillfällen och ett mer hållbart samhälle. Att vara en av de tävlande i Green Innovation Contest känns fantastiskt kul och ett kvitto på att vi är på rätt spår.

Green Innovation Contest är en tävling öppen för hållbara miljöinnovationer, dvs en vara eller tjänst som minskar förbrukningen av naturresurser och utsläpp också med hänsyn till människors och samhällets välmående. Refo tävlar i klassen beteende. Läs mer om refo och tävlingen.

Följ också refos resa på twitter @refoproject och på refos facebooksida

För mer information refo kontakta: Liselotte Norén, liselotte.noren@mongara.se, 070-4411868 eller David Bauman Xelmo, mail: david.bauman@xelmo.com

Mongara har bidragit till förändring och verksamhets- utveckling av företag och organisationer i snart 20 år. För en del kunder är det vi som genomför utbildning inom ledarskap, kommunikation och affärsutveckling. För andra frigör vi förbättringsmöjligheterna genom att arbeta med utvecklings och innovationsprocesserna hos dem. Alltid med mod och kraft som ger dig konkreta resultat!