Mongara AB

Refo vinner klöverdams miljöpris

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 14:34 CEST

Projekt refo vinner Klöverdams miljöpris. Läs om nomineringen på refos hemsida.

Prisutdelningen sker onsdag den 5 juni kl 16.00 på Kungsholmsstrand 175.

Motiveringen till priset är; ”refo tar med oss, på ett innovativt vis, in i framtidens miljöarbete för en verkligt hållbar värld”. 

- Vi är otroligt glada att all vår envishet och allt vårt arbete med detta lönar sig och att det uppskattas, säger Liselotte Norén på Mongara som har varit projektledare. Refo är en social innovation där vi skapar en digital och fysisk mötesplats, fortsätter hon. Med detta har vi förenklat för ett lokalt återbruk av kläder. Vi ger också ett värde tillbaka till alla som bidrar och skapar samtidigt arbetstillfällen.

Vi startade refo för att vi såg att det finns ett stort behov av återbruk och återvinning på ett modernare sätt. Vårt beteende behöver förändras och vi måste göra saker på nya sätt för att detta ska ske och bli hållbart i längden. Refo strävar efter att alla ska med, med det menar vi att alla kan bidra. Ett hållbart samhälle är allas ansvar och vårt (refos) bidrag är att skapa en lösning för återvinning och återbruk, en lösning som också skapar sysselsättning, tillväxt på nya sätt och lokal stolthet samtidigt. Och det i områden som behöver fokusera på integration på ett praktiskt sätt.

Du kan höra Liselotte Norén berätta om utmaningen att kombinera socialt ansvar med miljömedvetenhet och samtidigt tjäna pengar.

Mongara har bidragit till förändring och verksamhets- utveckling av företag och organisationer i snart 20 år. För en del kunder är det vi som genomför utbildning inom ledarskap, kommunikation och affärsutveckling. För andra frigör vi förbättringsmöjligheterna genom att arbeta med utvecklings och innovationsprocesserna hos dem. Alltid med mod och kraft som ger dig konkreta resultat!