Svenska kyrkan i Linköping

Reformationsjubileum 2017 – föreläsningar och samtal om friheten och arvet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:00 CET

Årets reformationsjubileum ger oss anledning att reflektera över våra bilder av reformationen. Varifrån har vi fått dem? Är de välgrundade? Finns det anledning att ompröva dem? Det ger oss också anledning att reflektera över våra sätt att förhålla oss till reformationen och till själva jubiléet. Vad säger de om våra bilder av vår samtid och av oss själva? Finns det anledning att ompröva dem också?

Linköpings domkyrkopastorat, Linköpings stift, Akademi för kyrka och kultur och Gustaf Wingren-sällskapet arrangerar i samarbete med Sensus fem föreläsningstillfällen med anslutande samtalskvällar i S:t Lars kyrka.

Föreläsare:

Eva Sommestad Holten, librettist och scenograf

Bo Holten, kompositör och dirigent

Edgar Almén, docent

Carl Axel Aurelius, biskop emeritus

Bengt Kristensson Uggla, professor

Lars Trägårdh, professor i historia

Maria Bergom Larsson, fil. dr., litteraturvetare och pedagog

K G Hammar, ärkebiskop emeritus

Edgar Almén, docen

Kerstin Wimmer, präst i Svenska kyrkan och doktorand

Göran Agrell, präst, teol. Dr och författare

Peter Strömmer, präst, författare och föreläsare

Läs mer i den bifogade foldern.


Mer information:

Jonny Karlsson, Domkyrkolektor

013-20 50 65

jonny.karlsson@svenskakyrkan.se


Helena Sederström, Kommunikationschef

072-598 47 17

helena.sederstrom@svenskakyrkan.se

Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar i Linköping. Vår grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst, diakoni, mission och undervisning.
Linköpings domkyrkopastorat är huvudman för begravningsverksamheten i Linköpings kommun och ansvarar för Centrala griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och Landeryds kyrkogård.