Utbildningsdepartementet

Reformer i lärarutbildningen utreds

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:09 CET

Högskoleverket har idag presenterat en studie av kvaliteten inom lärarutbildningen. Studien följer upp de rapporter som presenterades våren 2005.

- De uppgifter som Högskoleverket presenterar idag om kvaliteten i svensk lärarutbildning är alarmerande. De bekräftar farhågor mitt eget parti gång på gång uttryckt de senaste åren. Alliansregeringen är överens om att tillsätta en utredning om reformer inom lärarutbildningen, säger utbildningsminister Lars Leijonborg i en kommentar.

- En bra skola förutsätter bra lärare och mycket tyder på att dagens lärarutbildningar inte får fram tillräckligt bra lärare. Dagens uppgifter från Högskoleverket är tyvärr inte de enda som pekar på kvalitetsbrister.

- Det är min avsikt att Lärarhögskolan i Stockholm ska läggas in i Stockholms universitet. Det är en liten del av lösningen. Men därutöver behövs uppenbarligen ett antal andra förändringar. För att få fram ett bra beslutsunderlag för en lärarutbildningsreform under senare felen av mandatperioden tillsätter regeringen inom kort en utredning, avslutar Lars Leijonborg.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
karin.oscarsson@educult.ministry.se