Folkpartiet

Reformera sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen först

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 13:12 CET

- Våra förslag innebär ett system som är mer pålitligt för medborgarna,
stimulerar till arbete och ger ordning och reda i statens budget. I första
hand vill vi reformera sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

Det säger Bo Könberg (fp), riksdagsledamot och gruppledare, i en kommentar
till folkpartiets förhandlingsbud till regeringen inför den stora
social-försäkrings-reformen som han och Lars Leijonborg presenterade på
måndagen.

I sex år har folkpartiet liberalerna drivit på för en reform av sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen med pensionsreformen som förebild. För en månad
sedan svarade Göran Persson ja till att tillsätta en arbetsgrupp med
representanter för alla riksdagspartier för att få ett stabilt
socialförsäkringssystem för framtiden. Hans senaste besked är att gruppen
ska tillsättas efter vårbudgeten.

- I folkpartiet ser vi ingen anledning att dröja så länge. För att driva på
utvecklingen överlämnar vi i dag ett första förhandlingsbud till
regeringen. Vi föreslår en reform som är lika omfattande som
pensionsreformen, fortsätter Bo Könberg.

Pensionsreformen har gjort Sverige till ett föredöme bland alla länder som
har ansträngda pensionssystem på grund av en åldrande befolkning. Lettland,
Italien, Polen, Ryssland och förmodligen snart även Norge har använt det
nya svenska systemet som modell för sina reformer. Ännu fler länder har
visat intresse.

- Folkpartiet föreslår att sjukförsäkringen och pensionssystemet bryts ut
från Riksförsäkringsverket. De två nya försäkringarna sköts av
självständiga styrelser som ansvarar för att intäkter och utgifter
balanseras. Försäkringarna får buffertfonder så att de ska kunna hållas
trygga även i lågkonjunktur. Myndigheternas arbete ska vara inriktat på att
få sjukskrivna och arbetslösa att komma tillbaks i arbete.

- Med en sådan organisation är vi säkra på att sjukskrivningsfördubblingen
inte hade kunnat inträffa, säger Bo Könberg (fp).

Förhandlingsbudet finns att ladda ner på www.folkpartiet.se.

Bo Könberg
Riksdagsledamot (fp)

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se