Saco

Reformerad beskattning av bostäder

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 08:39 CEST

Remissvar till Finansdepartementet

Sammanfattning

I promemorian föreslås att den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas från 1 januari 2008 och att den ska ersättas med en kommunal fastighetsavgift. I promemorian föreslås två alternativ, A och B, för att reformen ska vara fullt finansierad.

SACO tar inte ställning i själva sakfrågan, eftersom SACO inte bevakar och driver skattefrågor inom fastighetsområdet.

SACO har däremot synpunkter på prioriteringen av i vilken ordning olika skatter bör reformeras.
Ordningen bör enligt SACO:s uppfattning avgöras av två faktorer. För det första, hur skadlig skatten är, d.v.s. vilka samhällsekonomiska kostnader som är förknippade med att ta ut skatten. För det andra, hur drivkrafter till utbildning och arbete och därmed arbetsutbud påverkas av skatten.

Fastighetsskatten medför låga samhällsekonomiska kostnader och påverkar inte drivkrafter till utbildning och arbete och därmed inte arbetsutbudet. Beskattningen av arbete medför däremot höga samhällsekonomiska kostnader och påverkar drivkrafter till utbildning och arbete och därmed arbetsutbudet. SACO prioriterar av dessa skäl en reformering av beskattningen av arbete före beskattningen av bostäder.

Hela remissvaret finns att ladda ner i pdf-format med hjälp av knapparna till höger.