Finansdepartementet

Reformerade skatteregler för ägare i fåmansföretag

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:58 CEST

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag om reformerade skatteregler för ägare av fåmansföretag till riksdagen.

Förslagen innebär en satsning på fåmansföretagen med drygt 1 miljard kronor. Cirka 100 000 ägare av mindre företag, eller 60 procent av alla som omfattas av skattereglerna för fåmansbolag, kommer att kunna använda sig av en ny förenklingsregel. Regeln innebär att cirka 65 000 kronor alltid kan tas ut som kapitalbeskattad inkomst.

För övriga fåmansföretagsägare sänks skatten genom att utbetalda löner i företaget ges ökad tyngd vid beräkningen av den inkomst som ska kapitalbeskattas. Det innebär att fåmansföretag med många anställda och där ägaren tar ut en lön av viss storlek i princip kommer att undantas från de så kallade 3:12-reglerna. Dessutom sänks skattesatsen på den kapitalbeskattade inkomsten från 30 till 20 procent.

Klyvningsräntan som bestämmer hur stor del av ett fåmansföretags inkomster som ska beskattas i inkomstslaget kapital höjs. Den del av en kapitalvinst som i dag delas upp i lika delar i inkomstslagen tjänst och kapital kommer i fortsättningen på samma sätt som utdelningsinkomster att beskattas i inkomstslaget tjänst upp till en viss nivå.

De så kallade lättnadsreglerna som innebär skattefrihet för viss utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar avskaffas. I stället sänks skattesatsen till 25 procent för onoterade andelar som inte är kvalificerade.

I propositionen lämnas också förslag för att motverka viss skatteplanering med hjälp av bland annat optioner och andelar som mottagits vid andelsbyten.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08-405 16 99

Anders Kristoffersson
Departementsråd
08-405 15 25

Kaj Håkansson
Kansliråd
08-405 16 85

Cecilia Silfverhjelm
Kammarrättsass.
08-405 29 55-------------------------
Läs mer
-------------------------
Frågor och svar om förändrade 3:12-regler (http://www.regeringen.se/sb/d/3485/a/52175)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs propositionen: Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag (http://www.regeringen.se/sb/d/5019/a/52141)