Ultra Tan AB

Regelbunden solning kan minska risken för hudcancer

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 15:52 CEST

Under lång tid har relationen mellan solning och hudcancer diskuterats. Med allt fler bevis för hur viktigt D-vitamin är för den mänskliga hälsan, blir kravet på att utreda riskrelationen mellan solning och hudcancer allt viktigare.

Till skillnad från basal cell carcionoma (BCC) och squamous cell carcionoma (SCC) som har en stark relation till UV-ljus men är helt okontroversiella med en dödlighet nära noll, saknas tydliga vetenskapliga belägg för relationen mellan UV-ljus och Malignt Melanom som ofta uppträder på ställen som sällan är utsatta för solen som exempelvis kvinnans vulva². En stark relation mellan UV-ljus och Malignt Melanom har främst stöttats av studier från Australien. I Australien är 80 % av all cancer hudcancer, samtidigt som endast 15 % av befolkningen bränner sig i solen. I Sverige bränner sig ca 50 % av befolkningen men hudcancer är endast 10 % av all cancer. En trolig orsak till relationen mellan de som bränt sig och den höga incidensen i cancer kan troligen tillskrivas användandet av solskyddskrämer som under decennier påbjudits i Australien. Solskyddskrämer har under senare år kraftigt ifrågasatts och omdebatterats som en huvudorsak till den ökande incidensen av hudcancer³.

Parallellt med detta har nyligen bevis framkommit som visar att det finns anledning att omdiagnosticera fler gränsfall av märken som Malignt Melanom. Skälet till det har tillskrivits läkarkårens oro att missa diagnoser. Därför visar all tillgänglig statistik att incidensen i hudcancer ökar medan dödligheten fortsatt ligger på en mycket låg nivå och snarare tenderar att minska.

Slutsatsen i studien är att solen troligen inte är den viktigaste faktorn vid dödlighet i Malignt Melanom och att framtida studier borde fokusera på genetiska, demografiska och andra miljöorsaker.


Fakta
1  AB Clark et al, 2011

2  Moan et al, 2010

3  Autier et al, 2010


En sammanställning av aktuell forskning finns i relaterat dokument ”Sola för hälsans skull"

 

För mer information

Roland Laurent, Svensk Solarieförening, telefon 0705-337 900, e-post roland.laurent@ultratan.se