NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Regelverket kostar företagen 16 miljarder

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:01 CET

Det kostar 16 miljarder för livsmedel, statistik, bygg- och fastighetsbranschen att följa de administrativa krav som lagen ställer. Det visar Nuteks senaste mätningar av företagens administrativa kostnader som offentliggörs idag.

Livsmedelsområdet är det mest kostsamma. Kostnaden uppgår till 8, 4 miljarder kronor för företagen. Av de 148 lagar och regler som mätts är det områdena hygien, riskhantering, offentlig kontroll samt märkning som kostar mest.

Inom bygg- och fastighetsområdet har 72 lagar och regler mätts och kostnaden för dessa är 7,2 miljarder kronor. Det kommunala planmonopolet har i denna bransch stor betydelse. Med 291 kommuner innebär det i praktiken också 291 olika verkligheter för företagen.

Samla in statistik är det område som kostar minst, 338 miljoner kronor, men upplevs samtidigt som det mest besvärande. Att samla in statistik är ett arbete som ligger vid sidan av den löpande verksamheten och upplevs därmed enbart som en kostnad av företagen.

- Förutom att tydliggöra företagens kostnader är syftet med mätningarna att ge underlag för arbetet med att nå en balans mellan det skydd en lag ger och den administration den innebär för företagen. Nuteks regelförbättringsarbete visar att många av de blanketter företagen idag hanterar kan bli färre med bättre samordning mellan myndigheterna. Det säger Sune Halvarsson, tf generaldirektör på Nutek.

Sedan 2004 mäter Nutek på regeringens uppdrag företagens administrativa kostnader. Tidigare mätningar har gjorts inom områdena skatt, miljö, jordbruk och arbetsrätt. Den sammanlagda administrativa kostnaden för företagen är nära 35 miljarder kronor. Regeringens mål är att sänka de administrativa kostnaderna med 25 procent fram till 2010. I höst blir Nutek färdig med den första uppföljningen av hur kostnaderna för företagen utvecklats över tid.

För mer information kontakta:
Bygg –och Fastighetsrätt, Birgitta Österberg, Nutek, 08-681 94 84
Livsmedel, Gunilla Svensson, Nutek, 08-681 91 91
Statistik, Lena Asplund, Nutek, 08-681 95 56