Finansdepartementet

Regeringen återför 200 miljoner kronor till Stockholm för försöket med trängselskatt

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:38 CET

Regeringen återför totalt 200 miljoner kronor till Stockholm för försöket med trängselskatt. Regeringens förhandlingsman för försöket med trängselskatt, generaldirektör Lars Eric Ericsson, kommer att ta fram utkast till avtal om hur intäkterna från försöket kan återföras till länet i form av satsningar på kollektivtrafik.

Det framgår av det tilläggsuppdrag som regeringen beslutade om idag.

Uppdraget utgår från den politiska överenskommelse som finns mellan samarbetspartierna om att den del av intäkterna från försöket som överstiger ett års avskrivningskostnader för försöket, ska återföras till Stockholm i form av satsningar på kollektivtrafiken. Återföringen uppgår till totalt 200 miljoner kronor för försöksperioden.

- Nu återför vi ett betydande belopp till Stockholmsregionen i enlighet med vår överenskommelse. Det ger utrymme för satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur, säger finansminister Pär Nuder.

Lars Eric Ericsson ska enligt uppdraget ta fram ett utkast till avtal om återföringen tillsammans med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting, där det framgår på vilket sätt återföringen ska användas för satsningar på kollektivtrafiken. Uppdraget ska vara slutfört innan försöksperiodens utgång den 31 juli 2006.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Erik Bromander
Ämnessakkunnig
08-405 59 73
070-210 22 53