Statsrådsberedningen

Regeringen återlämnar Haga slott

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:40 CESTRegeringen har idag beslutat att avsäga sig rätten att använda Haga slott med tillhörande område. Avsägelsen gäller från den tidpunkt som Hans Majestät Konungen närmare anger. Därmed möjliggörs för Kronprinsessan att disponera Haga slott.

Regeringen har disponerat Haga slott sedan år 1966 då kung Gustaf VI Adolf överlät den kungliga dispositionsrätten av slottet till regeringen. Överlåtelsen skedde för att slottet skulle användas "som bostad åt prominenta personer från utlandet, som är regeringens gäster eller eljest anses böra åtnjuta denna förmån".

Slottet har fram till idag använts dels som gästresidens vid statsbesök, för sammanträden, samt även för möten, konferenser och representation i regeringens regi.

Det är Statens fastighetsverk som förvaltar Haga slott. Haga slott är byggnadsminnesmärkt.


Kontakt:
Edvard Unsgaard
Pressekreterare hos Fredrik Reinfeldt
08-405 48 36
070-269 98 44

Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Haga slott på Statens fastighetsverks webbplats (http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/ab_stockholms_lan/slott/Haga%20slott.html)