Näringsdepartementet

Regeringen agerar för att hindra fartygs spridning av främmande organismer

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 11:29 CEST

Regeringen ger i dag Sjöfartsverket i uppdrag att se över hur Sverige kan genomföra en ny internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten.

Spridningen av skadliga organismer via fartygs barlastvatten är ett stort miljöproblem. Varje dag uppskattas tusentals olika arter transporteras i fartygens barlastvattentankar. Främmande organismer som förs in till nya miljöer kan medföra allvarliga följder för ekosystemet. Även det kommersiella fisket, vattenbruk, friluftsliv och människors hälsa kan påverkas negativt.

- Jag tycker det är viktigt att Sverige ligger i framkant med att bekämpa utsläpp från sjöfarten. De nya reglerna innebär att vi kan minska spridningen av främmande organismer genom barlastvattentankar, samtidigt som sjöfartsnäringen gynnas av ett gemensamt globalt regelverk. Sverige bör därför gå snabbt fram för att ratificera den nya konventionen. Jag hoppas också att andra EU-länder gör likadant, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

Huvuddragen i konventionen är att fartyg ska inrätta planer för hur de hanterar sitt barlastvatten samt att de ska föra loggbok över utbyte eller behandling av barlastvatten. Konventionen reglerar också hur långt från kusten som barlastvattenutbyte får ske.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2005.

Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46

Åsa Andersson
Enheten för transportpolitik
08 405 37 53