Sveriges elevråd – SVEA

Regeringen agerar omodernt och bakåtsträvande när kristendomsundervisning får fortsatt särställning

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 12:21 CEST

Regeringen går emot skolverkets förslag på kursplan för religionsundervisning där alla världsreligioner ska värderas lika och beslutar om en fortsatt särställning för kristendomsundervisning. Sveriges elevråd – SVEA undrar hur detta går i linje med ett modernt och sekulariserat samhälle?

Ämnet religionskunskap ska syfta till att skapa förståelse och kunskap om olika religioner och livsåskådningar samt ge utrymme för egna reflektioner kring livsfrågor.
För att främja ett öppet och tolerant samhälle är det viktigt att redan som barn och tonåring få kunskap om flera olika religioner och livsåskådningar. Hur ska detta gå till om skolan värderar en viss religiös åsikt högre än andra?

”Att regeringen går emot skolverket och uppvärderar en viss religiös åsikt är omodernt och bakåtsträvande. Sverige är idag ett sekulariserat land med medborgare som utövar många olika religioner eller ingen religion alls, detta ska speglas i skolan.” säger Sveriges elevråd – SVEAs förbundsordförande Tobias Jobring.

Skolan ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrunder och erfarenheter. En plats för personer att mötas och lära sig av varandra. I ett modernt samhälle tycker vi att det är självklart att alla världsreligioner får en likvärdig ställning. Att kristendoms-undervisningen skulle glömmas bort i Skolverkets förslag på kursplan är ett orimligt antagande.

”Jan Björklund menar att kristendomen är en del av vårt kulturarv och att det därför är viktigt att elever får lära sig om detta, det håller vi med. Men att ge kristendomen en särställning i skolan ligger inte i linje med ett modernt samhälle.” säger Tobias Jobring.Kontakt:
Tobias Jobring
Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA
08-56278801
070-7188801
tobias.jobring@svea.org

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation för och av elevråd
Sveriges elevråd – SVEA finns för att:
–    Inspirera, stötta och utveckla elevråd
–    Föra fram elevråds och därav elevers röst i skolpolitiken
–    Öka kunskapen om elevers rättigheter och elevers rätt hos alla som verkar inom skolan
Vi Jobbar med: Lobbying, elevrådsutveckling, eleversrättigheter, utbildning och nationella sammankomster.