Näringsdepartementet

Regeringen anslår 1,44 miljoner kronor till regionala investeringsfrämjare

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:00 CET

Regeringen har idag beviljat Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest in Sweden, ISA) 1,44 miljoner kronor för fortsatt
försöksverksamhet 2004 med regionala investeringsfrämjare i Kalmar,
Jämtlands och Skåne län samt för start av sådan verksamhet i två nya
län.
Statsrådet Ulrica Messing säger i en kommentar:
- Den ökning som skett i flera regioner av antalet utländska
investeringar, och som bedöms vara ett direkt resultat av främjarnas
och ISA:s gemensamma arbete, är glädjande.

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46

Lars Engström
Kansliråd
08 – 405 21 12