Utbildningsdepartementet

Regeringen anslår 140 miljoner direkt till idrottens ledarutbildningar

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:40 CET

Pressmeddelande
10 november 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Regeringen vill förbättra förutsättningarna för svensk idrott och föreslår därför att studieförbundet SISU, Svensk idrotts- och utbildningsorganisation, årligen skall tilldelas 140 miljoner kronor. Pengarna skall kanaliseras direkt till idrottens, ledar-, utbildnings-, och folkbildningsverksamhet. Bidraget till SISU innebär att organisationen kommer att få sina bidrag direkt från Utbildningsdepartementet istället för via Folkbildningsrådet. Syftet med pengarna är bland annat att utbilda fler och bättre ledare.

- Med hjälp av det nya stödet kan svensk idrott få ännu fler och ännu bättre ledare. Nu får Riksidrottsförbundet större möjlighet att själva skräddarsy hur deras utbildningar ska se ut och anpassa dem efter idrottens behov.

- Sverige är en idrottsnation av rang, och från regeringens håll gör vi vad vi kan för att Sverige ska förbli detta även i framtiden, kommenterar skolminister Jan Björklund beslutet.

Förslaget kan gälla från och med årsskiftet under förutsättning att SISU respektive riksdagen så beslutar.


Kontakt:
Anders Andrén
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 28 15
070-188 65 55
anders.andren@educult.ministry.se