Utrikesdepartementet

Regeringen antar en ny biståndsstrategi för Afghanistan

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 15:15 CEST


Regeringen beslutade idag om en ny långsiktig strategi för Sveriges bistånd till Afghanistan. Strategin som ska gälla till 2013 innebär att Sveriges stöd till Afghanistan successivt ökas till ca 500 miljoner kronor per år. I regeringens beslut uppdras Sida att särskilt arbeta med demokrati- och mänskliga rättigheter, utbildningssektorn samt för att skapa bättre förutsättningar för småföretagande.

- Trots stora framsteg under de senaste åren fortsätter Afghanistan att vara ett av världens absolut fattigaste länder. Regeringens satsning återspeglar detta, inte minst när det gäller stödet för kvinnors och flickors utsatta situation. Sverige är också berett att bidra till ökad demokratisering, stabilisering och återuppbyggnad av landet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Enligt den nya strategin skall det svenska utvecklingssamarbetet i Afghanistan under de närmaste knappa fem åren fokusera på demokrati och mänskliga rättigheter, utbildningssektorn samt utveckling av näringslivet. I samtliga fall ska möjligheterna till särskilda insatser för att förbättra situationen för landets kvinnor och flickor tillvaratas. En satsning väntas också göras för att stärka den inhemska civila kapaciteten på några nyckelområden, som rättsektor och säkerhetssektorn i Afghanistan.

För att skapa synergier med andra svenska insatser ska ca en fjärdedel av Sidas insatser ske i de fyra provinser i norra Afghanistan där Sverige leder en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad (PRT) inom ramen för den internationella säkerhetsstyrkan, ISAF, samt har poliser ramen för EU:s polisinsats, EUPOL. För att förstärka denna biståndssatsning i norra Afghanistan har regeringen redan tidigare beslutat att öka antalet civila rådgivare vid enheten.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97

Mathias Otterstedt
Kansliråd
08-405 22 76-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Sveriges förbindelser med Afghanistan (http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13691)
Läs mer om ISAF i Afghanistan (http://www.regeringen.se/sb/d/10)