Utrikesdepartementet

Regeringen antar en ny strategi för selektivt samarbete med Kina

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 11:32 CEST

Regeringen beslutade idag om en ny strategi för selektivt samarbete med Kina. Strategin ska gälla fram till och med 2013 och omfattar 50 miljoner kronor per år. I regeringens beslut uppdras Sida att inrikta samarbetet på mänskliga rättigheter samt klimat och miljö.

- Med en relativt liten del av vårt bistånd kan vi tillsammans med Kina uppnå förbättringar i levnadsvillkor för ett stort antal människor genom att utbilda personer inom administration och rättsområdet i mänskliga rättigheter, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Den nya strategin syftar till att över perioden fasa ut det traditionella utvecklingssamarbetet och i stället främja samarbetet mellan aktörer, såsom företag, myndigheter, kommuner och universitet, i Sverige och Kina.

- Hotet mot miljön är globalt och angår oss alla. Vi ser här förutsättningar att stärka samarbetet mellan Sverige och Kina. Den biståndsfinansierade verksamheten kommer vara inriktad på att bidra till att skapa förutsättningar och underlätta för fristående svenska och kinesiska aktörer att mötas och tillsammans skapa självbärande projekt. Detta gäller exempelvis på miljöområdet, där Sverige har många aktörer med den spetskompetens som Kina söker, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.


Kontakt:
Nina Frödin
Politiskt sakkunnig
08-405 49 55
070-363 72 22