Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny samarbetsstrategi för Kosovo

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 11:31 CEST

Regeringen beslutade idag om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Kosovo. Strategin ska gälla till och med 2012 och det årliga anslaget kommer att uppgå till ca 80 miljoner kronor. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Kosovo är att bidra till landets EU-närmande, stabilitet och ekonomiska tillväxt. I regeringens beslut uppdras Sida att särskilt arbeta med de tre sektorerna miljö och klimat, utbildning samt demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.

- Genom den nya strategin fortsätter Sveriges starka engagemang för Kosovo, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Sverige ska i möjligaste mån bidra till lokalt ägarskap av utvecklingsagendan genom att sträva efter att i ökad utsträckning använda Kosovos egna strukturer för planering, genomförande och uppföljning. Samarbetet ska genomföras i nära dialog med andra givare, särskilt med EU-kommissionen.


Kontakt:
Nina Frödin
Politiskt sakkunnig
08-405 49 55
070-363 72 22

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Sveriges förbindelser med Republiken Kosovo (http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/99715)