Näringsdepartementet

Regeringen arrangerar konferens i Kalmar för ett friskare arbetsliv

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 15:00 CEST

Goda exempel på hur hälsan kan öka på arbetsplatserna presenteras när arbetslivsminister Hans Karlsson och Näringsdepartementet anordnar konferensen ”Hur ska det vara när det är som bäst? En näringsrik dag för ett friskare arbetsliv” den 7 november på Brofästet Hotell och Konferens i Kalmar.

- Jag besöker arbetsplatser landet runt och ser massor av bra exempel på hur aktiva åtgärder kan få ned antalet långtidssjukskrivna och väsentligt öka trivseln på jobbet. Exemplen måste spridas så att vi alla lär av det som lett till positiva resultat, säger arbetslivsminister Hans Karlsson, som deltar i konferensen och bland annat debatterar förutsättningarna för ett friskare arbetsliv med regionala representanter från fackliga organsationer och arbetsgivarorganisationer.

Under förmiddagen samtalar moderatorn Annika Dopping bland annat med experter, forskare och chefer kring en fallstudie från verkligheten. Eftermiddagen ägnas åt åtta goda exempel på framgångsrikt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete från både offentlig och privat sektor.

Inbjudna från Kalmar kommun och Kalmar län är verksamhetschefer, personalchefer, skyddsombud, andra företagsrepresentanter samt representanter för företagshälsovården.

Kalmar-konferensen är en av två regionala konferenser om hälsan i arbetslivet som Näringsdepartementet anordnar under hösten. Den andra hålls i Umeå i december. Konferenserna är en del i en informationssatsning om hälsa i arbetslivet som regeringen beslutat om. Seminarierna arrangeras av regeringskansliet tillsammans med Arbetsmiljöverket, Riksförsäkringsverket och Arbetsmiljöforum.

Bilaga

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
070-267 84 26