LO

Regeringen, avsätt mer pengar till folkbildningen!

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 15:23 CET

Regeringen arbetar för närvarande med en proposition om folkbildningen. LO anser att det behövs en avsevärd anslagshöjning till studieförbunden och folkhögskolorna.

– Folkbildningen behöver mer pengar för att på sina håll inte hotas av nedläggning. Om det inte tillskjuts ökade resurser är risken stor att folkbildningen helt försvinner från stora områden i Sverige, säger Ulla Lindqvist LOs andre vice ordförande med ansvar för bland annat utbildningsfrågor.

Under mars månad planerar regeringen att presentera sin folkbildningsproposition. Regeringens företrädare Lena Hallengren och även Göran Persson har inför arbetet betonat vikten av folkbildningen. Den senaste partikongressen ställde också ut löften om fortsatta satsningar. LO anser att beslutet måste följas upp.

– LO har högt ställda förväntningar på folkbildningspropositionen. För LO-förbundens medlemmar är tillgången av och inte minst kvaliteten i folkbildningen oerhört viktig. Tiotusentals medlemmar får årligen genom framför allt studiecirklar ökade kunskaper och fördjupade insikter. För lågutbildade medlemmar är folkbildningen ofta ingången till ett livslångt lärande, säger Ulla Lindqvist.

Folkbildningen är vid sidan av idrotten Sveriges starkaste folkrörelse. Allt fler människor vänder sig dit för att öka sina kunskaper och tillsammans med andra utveckla sig. Varje år deltar en och en halv miljon människor i de nio olika studieförbundens verksamheter. 100 000 studerande kan därtill varje termin ta del av långa och korta kurser på landets 148 folkhögskolor.

I en debattartikel i Folket utvecklar Ulla Lindqvist skälen till varför LO vill se ökade statliga anslag folkbildningen, www.folket.se

Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08