Näringsdepartementet

Regeringen avsätter 3 miljoner till insatser för näringslivsutvecklingen i Sollefteå

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 12:18 CET

Regeringen har idag tilldelat Länsstyrelsen i Västernorrlands län 3
miljoner kronor i ökade anslagsmedel. Medlen kommer att användas för
att genomföra ytterligare insatser för näringslivsfrämjande åtgärder i
Sollefteå kommun, en kommun som drabbats hårt, bl. a. av neddragningar
inom Försvarsmakten.

Statsrådet Ulrica Messing säger i en kommentar:
- Det känns glädjande att regeringen kan stödja det ökade engagemang
som idag finns i Sollefteå, såväl hos kommunledning som hos
näringslivet, för att med gemensamma krafter förbättra
näringslivsklimatet och bättre ta tillvara utvecklingspotentialen i
kommunens näringsliv.

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46

Brita Saxton
Departementsråd
08-405 36 21
070-594 36 38

Lars Engström
Kansliråd
08 – 405 21 12