Utrikesdepartementet

Regeringen avsätter 30 miljoner extra till exportfrämjandet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:47 CEST

I budgetpropositionen för 2011 avsätter regeringen 30 miljoner kronor mer per år för exportfrämjandet i förhållande till tidigare planer under perioden 2011-2014.

Genom tillskottet förbättras möjligheterna att bedriva ett aktivt och effektivt exportfrämjande till förmån för fler små och medelstora företag.

- Att svenska företag tar sig ut på världsmarknaden är inte bara nödvändigt, det är förmodligen viktigare än någonsin tidigare. Vi behöver anstränga oss än mer för att stärka vår position på de globala marknaderna, säger handelsminister Ewa Björling.

- Betydelsen av vår utrikeshandel kan inte understrykas tydligt nog. Det är på den vi bygger vår välfärd.

- Den inre marknaden utgör kärnan i det europeiska samarbetet. Två tredjedelar av vår handel sker inom EU. Regeringen deltar aktivt i ett nyligen inlett arbete för att förstärka den inre marknaden till gagn för jobb, tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Handelsministern övertar också ansvaret i regeringen för de nordiska samarbetsfrågorna.

- Samarbetet inom Norden är prioriterat av den svenska regeringen. Ett starkare och mer fokuserat samarbete stärker de nordiska ländernas möjligheter i en globaliserad värld.

- Inriktningen hittills på ett kunnigare, synligare och mer välmående Norden har stärkt de nordiska länderna, men de behöver följas upp med nya initiativ och höjda ambitioner. De senaste årens framgångsrika arbete med att ta bort gränshinder kommer även fortsättningsvis ha hög prioritet från svensk sida.


Kontakt:
Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99