Utbildningsdepartementet

Regeringen avser att stötta Islamic Center i Malmö med 3 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 16:01 CEST

Islamic Center i Malmö har utsatts för sabotage och skadegörelse vid flera tillfällen. Detta har medfört stora ekonomiska påfrestningar. Regeringen har intresse av att Islamic Center kan fortsätta sin verksamhet. Regeringen avser därför att ge 3 miljoner kronor till återuppbyggnad av centret, som en engångsinsats.

- Islamic Center är en betydelsefull aktör i integrationsarbetet. De bedriver en bred verksamhet, såväl religiös som social och kulturell, som når många människor. De är en integrerad del av samhällsgemenskapen i södra Sverige, och bidrar till att skapa en allsidig bild av islam i Sverige. Det är på grundval av detta regeringen har fattat sitt beslut, säger Lena Hallengren, statsråd med ansvar för trossamfundsfrågor.

Sverige ska vara ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle att leva i. Samhället ska så långt det är möjligt skydda sina medborgare mot våld. Kampen mot rasism och främlingsfientlighet är en av de viktigaste samhällsfrågorna.

Religionsfriheten och föreningsfriheten är grundlagsfäst genom bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Alla medborgare har rätt att utöva sin egen religion, antingen ensam eller tillsammans med andra och att anordna offentlig gudstjänst. Bestämmelser om religionsfrihet och föreningsfrihet finns också i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the European Convention) of 4 November 1950), som gäller som lag (1994:1219) i Sverige omfattar alla medborgare oavsett trostillhörighet. Det är principer det är viktigt att hålla fast vid.


Kontakt:
Anna Wennerstrand
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 40 87
0708-17 01 84
anna.wennerstrand@educult.ministry.se