Socialdemokraterna

Regeringen avvecklar vuxenstudierna

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:57 CET

Den nya borgerliga regeringen har lämnat en proposition till riksdagen där man föreslår att man avvecklar rekryteringsbidraget till vuxenstuderande. Man anger som skäl att man vill att villkoren för finansiering av studier ska bli mer likvärdiga och enhetliga för vuxna studerande på olika utbildningsnivåer.

Marie Granlund, gruppledare för socialdemokraterna i utbildningsutskottet och tillika vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott har reagerat starkt på förslaget. Marie Granlund säger att socialdemokraterna i utskottet kommer att rösta emot förslaget och man har skrivit en kommittémotion till riksdagen.

-Vi socialdemokrater tycker att vi måste fortsätta att lyfta kunskapsnivån i vårt land och att det ska omfatta hela det livslånga lärandet. Vi vill ge förutsättningar för människor att skaffa sig en utbildning även i vuxen ålder.

-Vi vill också att människor ska få möjlighet till fortbildning när man behöver för sitt yrkesliv.

-För att hjälpa vuxna med låg utbildning att våga ta steget att börja studera så kan man inte börja med att låta dem ta studielån. Den ekonomiska situationen för en vuxen person är annorlunda än för en ung människa. Att ta studielån, eller studiemedel som termen lyder, kommer att bli nödvändigt när man fortsätter sina studier.

-Vi anser därför att rekryteringsbidraget ska vara kvar för att ge en konkret möjlighet för människor att finansiera början av sina studier. Det är vad vi socialdemokrater kallar för ett livslångt lärande. Detta vill borgarna begränsa och det vill inte vi medverka till, avslutar Marie Granlund.

För mer information
Dan Lundqvist
Pressekreterare
070-5910012
dan.lundqvist@riksdagen.se

Marie Granlund
Riksdagsledamot
070-530 42 44
marie.granlund@riksdagen.se

Inger Ahlberg
Politisk sekreterare och samordnare
070-2699119
inger.ahlberg@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se