TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Regeringen backade inte tillräckligt om a-kassan

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 17:04 CET

I dag fick riksdagen ta emot regeringens proposition med förslag på förändringar i a-kassan. TCOs protester mot förslaget har lett till vissa justeringar – men långt ifrån tillräckliga.

– Självklart gläder vi oss åt att regeringen har visat viss lyhördhet för våra krav. Men för de flesta av våra medlemmar innebär justeringarna som gjorts inga förbättringar alls. Det finns väldigt mycket kvar att göra innan vi kan känna oss nöjda, säger TCOs utredare Lena Wirkkala.

TCOs kritik mot a-kasseförslaget står alltså fast. TCO vidhåller att förslaget är diskriminerande mot kvinnor och bryter mot EG-direktivet om likabehandling av kvinnor och män. En annan stor besvikelse var att regeringen inte tagit till sig vad TCO sagt om att förslaget inte alls skapar några incitament för arbetslösa att ta tillfälliga jobb.

– Förslaget uppmuntrar inte arbetslinjen. Det motverkar arbetslösas vilja att ta korta jobb, eftersom det med nuvarande förslagets utforming minskar deras ersättningsnivå, säger Lena Wirkkala.

Men än finns det möjlighet att förbättra förslaget. Dagens stora kampanj med flygbladsutdelning över hela Stockholm och ett massivt mediegenomslag var långt ifrån finalen i a-kasseföljetongen. Riksdagen behandlar ärendet strax före jul och TCOs arbete fortsätter.

– Nu återstår det för riksdagens arbetsmarknadsutskott att ta ställning till våra synpunkter, säger Lena Wirkkala.

För mer information:
Lena Wirkkala, 070-480 33 70