Folkbildningsrådet

Regeringen bekräftar folkbildningens betydelsefulla roll för demokratins utveckling - Anslaget till folkbildningen måste stärkas väsentligt

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 11:32 CET

Regeringen presenterade den 21 mars sin proposition för den kommande folkbildningspolitiken.
I korthet innebär propositionen följande:
Att syftena med statens bidrag till folkbildningen ska vara att
* stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
* bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
* bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
* bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

I stället för de prioriterade målgrupper som angavs i 1998 års beslut ska nu sju verksamhetsområden fastställas för folkbildningen.
Folkbildningen ska själv identifiera målgrupper som är relevanta.

Behovet av ett systematiskt kvalitetsarbete betonas, liksom vikten av uppföljning, utvärdering och forskning.

- Regeringen visar ett stort förtroende för folkbildningens insatser och propositionen stärker folkbildningen att fortsätta och genomföra de insatser som presenteras i Folkbildningens Framsyn, säger, Anders Ljunggren, ordförande i folkbildningsrådet, bland annat insatser för att öka integrationen och jämställdhetsarbetet i Sverige.

- Det är en framtidsinriktad och insiktsfull proposition, säger Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådets generalsekreterare, nu återstår det att se om man menar allvar med sina skrivningar. För att folkbildningen ska kunna motsvara förväntningarna som ställs krävs ett väsentligt ekonomiskt tillskott i vårpropositionen.

- Jag ser positivt på att regeringen pekar på betydelsen av kvalificerad uppföljning, utvärdering och forskning inom folkbildningens område, säger Anders Ljunggren, ordförande i folkbildningsrådet. Det är nödvändigt för folkbildningens utveckling att mer tyngd och resurser läggs till dessa områden.

Frågor besvaras av:

Anders Ljunggren, ordförande i Folkbildningsrådet, 070-422 10 04
Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare, 08-412 48 05, 070-595 38 18

Folkbildningsrådet har riksdagens och regeringens uppdrag att fördela statsbidragen till studieförbund och folkhögskolor. Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället ska prioriteras.

Besök www.folkbildning.se för mer information om Folkbildningsrådet.