Folkbildningsrådet

Regeringen bekräftar folkbildningens insatser - Föreslår förstärkning på 400 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 11:31 CEST

Regeringen presenterade idag sin ekonomiska vårproposition.
Propositionen innebär ett ytterligare kvitto på folkbildningens betydelse i samhället.
Regeringen föreslår att det statliga anslaget till folkbildning ska förstärkas med 400 miljoner kronor per år från och med 2007.

Folkbildningsrådet har en längre tid redovisat behovet av ökade anslag till folkbildningen för att kunna upprätthålla kvaliteten i verksamheten och för att möta den stora efterfrågan på folkhögskoleplatser och deltagande i studiecirklar. I Folkbildningsrådets budgetunderlag som överlämnades till regeringen i mars 2006 yrkade rådets styrelse på en ökning av folkbildningsanslaget på 450 miljoner kronor för 2007.

Folkbildningsrådet ser positivt på den förstärkning av anslaget som föreslås. Genom höjningen skapar regeringen ökade möjlighet för folkbildningen att arbeta med kvalitetsutveckling och ta emot nya grupper i folkbildningen.

Samtidigt är det väsentligt att statsbidraget till folkbildningen kompletteras med höjda anslag från kommuner och landsting. Det är förödande för den lokala folkbildningsverksamheten att många kommuner de senaste åren kraftigt sänkt sina bidrag. För att det ska vara möjligt för folkbildningen att fortsätta vara en stark resurs och fylla den viktiga roll som den spelar för det lokala kulturlivet och den demokratiska utvecklingen lokalt, måste kommunbidragen höjas.

Frågor besvaras av:
Anders Ljunggren, ordförande i Folkbildningsrådet, 070-422 10 04
Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare, 08-412 48 05, 070-595 38 18

Folkbildningsrådet har riksdagens och regeringens uppdrag att fördela statsbidragen till studieförbund och folkhögskolor. Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället ska prioriteras.